logo  
HOME About sumajin Sumajin online store Contact Sumajin

Sumajin Clip-on earphone
 
Brushed Aluminum finish.